Kotva
Aktuality

Aktuality


GYMNÁZIUM

 

Vážení rodiče a studenti,

v případě, že se nemůžete přihlásit k systému BAKALÁŘI, kontaktujte, prosím, Ing. Petra Dvořáčka na email: petr.dvoracek@bossmb.cz

Přístupové údaje pro rodiče:

O údaje může žádat pouze rodič ze svého emailu. V žádosti uveďte jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení žáka, třídu žáka. Přístupové údaje budou odeslány na email rodiče

Přístupové údaje pro žáka:

O údaje žádá žák ze svého emailu. V žádosti uveďte jméno a příjmení žáka, třídu žáka. Přístupové údaje budou odeslány na email žáka.

================================================================

 

BÍLÁ PASTELKA

Dne 12.10.2021 se uskutečnila celorepubliková charitativní akce Bílá pastelka. Jedná se o sbírku, kterou organizuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.). SONS ČR byla založena v roce 1996 a je spolkem hájícím práva a zájmy nevidomých a zrakově postižených osob v ČR. Do sbírky se zapojili i  žáci a zaměstnanci naší školy, jednak výpomocí při prodeji bílých pastelek a jednak finančním příspěvkem.

================================================================

ODPADIÁDA

Témata o odpadech, odpadovém hospodářství již delší dobu rezonují i v naší společnosti. Společnost Omnis Olomouc, a.s. pořádá na toto téma aktivity pro žáky základních škol v různých městech České republiky. 05.10.2021 proběhla v parku Výstaviště v Mladé Boleslavi akce Odpadiáda. Pro žáky byla připravena stanoviště s různými úkoly. Na organizaci Odpadiády participovali i žáci naší školy.

================================================================

CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ hledá DOBROVOLNÍKY pro doučování dětí cizinců a pro mentoring 

info zde (Velikost: neznámá)

================================================================

NABÍDKA PEDAGOGICKÉ PRAXE

Jsme organizace Veselá věda, která už řadu let nabízí kroužky a tábory po celé ČR se zaměřením na přírodní vědy. Kroužek je určen pro 1. stupeň a probíhá přímo na školách. Rádi bychom Vašim studentům nabídli možnost se zapojit jako lektor těchto kroužků

 

V okolí Vaší školy máme několik kroužků přímo v Mladé Boleslavi ale i v  Mnichově Hradišti, Bělé pod Bezdězem a dalších městech.

Jedná se o pravidelnou činnost v průběhu školního roku, kroužky začínají v říjnu. Lektoři jsou pod odborným vedením, získávají od nás proškolení a veškeré vybavení. Potvrzení o praxi je samozřejmostí. Lektoři musí být plnoletí.

Odměna za lektorování kroužku začíná na 175 Kč za hodinu a může být až 250 Kč za hodinu.

Info plakát zde (Velikost: neznámá)

================================================================

 

ADAPTAČNÍ KURZ 2021 - ČESKÝ KRUMLOV

Od neděle 05.09.2021 do čtvrtka 09.09.2021 jsou žáci prvních ročníků v Českém Krumlově na adaptačním kurzu. Pedagogové objednali krásné počasí a připravili bohatý program, jehož cílem je stmelení kolektivu třídy a třídního učitele, poznání nových kamarádů a získání nových zážitků. 

Více fotografií ve Fotogalerii 2021/2022.

============================================================

Učební plán ke stažení zde (Velikost: neznámá)

Poznámky k učebnímu plánu zde (Velikost: neznámá)

 

Hlavním kritériem přijetí je průměr známek na vysvědčení za první pololetí z 8. a 9. třídy, který nesmí být vyšší než 1,5. Zaměření je všeobecné, od třetího ročníku si mohou žáci vybírat z nabídky předmětů a dle svého zájmu se mohou profilovat pedagogickým nebo ekonomickým směrem. Výběr jazyků je zatím ANJ, NEJ a RUJ. 

 

Školné zůstává stejné jako u ostatních oborů, tedy 15.000,- Kč.

==========================================================================

 

Vyhlašujeme další kolo přijímacího řízení.

Přihlášky můžete podávat do čtyřletých oborů: Gymnázium, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Kosmetické služby, a do tříletého oboru: Kadeřník.

Informace poskytneme na telefonním čísle 326 321 872.

==========================================================================

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  - pro školní rok 2021/2022

obor GYMNÁZIUM, kód 79-41-K/41

 

evidenční čísla přijatých žáků – 90121, 90421, 90521, 90621, 90921, 91321, 91521, 91721, 91821, 91921, 92421, 92721, 93221, 93721, 94121, 94621, 94921, 95021;

 

Zápisový lístek odevzdejte do 25. 6. 2021. Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole.

 

V Mladé Boleslavi, dne 18. 6. 2021

==========================================================================