Kotva
Aktuality

Aktuality


 

1. ROČNÍK - SETKÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 

11.10. v 16:00 hod se v budově školy na nám. Míru 48 (Spořitelna) uskuteční setkání zákonných zástupců žáků prvního ročníků oboru Gymnázium.

 

================================================================

TERIBEAR - charita nám není cizí

Naše škola se 13. 09. 2023 zapojila do projektu Teribear hýbe Mladou Boleslaví, který v parku Štěpánka pořádala nadace Terezy Maxové dětem.

Výtěžek z akce pomůže opuštěným a znevýhodněným dětem. Jsme hrdí, že jsme přispěli.

 

================================================================

 

DEN KULTUR V MLADÉ BOLESLAVI

14. září 2023 proběhl 5. ročník festivalu kultur v Mladé Boleslavi. Návštěvníci měli možnost seznámit se s tradičními předměty, jídlem, nápoji, zpěvem a tancem různých zemí světa. Studenti 3. ročníku oboru Gymnázium přišli podpořit svoji spolužačku, která reprezentovala zemi svých předků, Bulharsko.

 

  1. Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

================================================================

 

ADAPTAČNÍ KURZ 

Ve dnech 8. 9. - 11. 9. 2023 se první ročníky oborů Gymnázium a Předškolní a mimoškolní pedagogika zúčastnily adaptačního kurzu v Outdoor Resortu Březová v Rokytnici nad Rokytnou.

Žáci si vyzkoušeli mnoho sportovních aktivit včetně lanové dráhy, paintballu nebo laser game. Adaptace proběhla úspěšně a žáci si pobyt užili. 

 

     

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

================================================================

 

BUDOVY ŠKOLY -  VÝUKA 

Sídlo školy je ve Viničné ulici 463, Mladá Boleslav. Odloučenými pracovišti školy jsou pracoviště v Železné ulici 107, náměstí Míru 48 a třídě T. G. Masaryka 801 v Mladé Boleslavi. Pracoviště pro výuku TEV je v tělocvičně 4. ZŠ T. G. M. a MŠ Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Svatovítská 574 a Zimním stadionu v Mladé Boleslavi.

Výuka probíhá v budovách ve Viničné ulici 463, Železné ulici 107, náměstí Míru 48, 4. ŽS a Zimním stadionu v Mladé Boleslavi. Odborný výcvik žáci vykonávají ve Viničné ulici 463 a třídě T. G. Masaryka 801 v Mladé Boleslavi.

Všechny budovy školy jsou umístěné ve středu města s dobrou dosažitelností městské dopravy.

===============================================================

 

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLY 

3. – 7. 7. 2023                      8.00 – 14.00 hodin

10. – 14. 7. 2023                  8.00 – 14.00 hodin

17. – 21. 7. 2023                  8.00 – 12.00 hodin

26. 7. 2023                           9.00 – 11.00 hodin

 

2. 8. 2023                            9.00 – 11.00 hodin

9. 8. 2023                            9.00 – 11.00 hodin

16. 8. 2023                          9.00 – 11.00 hodin

21. –  25. 8. 2023                8.00 – 12.00 hodin

==================================================================

 

MĚSTO OCENILO NEJLEPŠÍ ŽÁKY BOLESLAVSKÝCH ŠKOL

Ve středu 21. 06. 2023 již tradičně proběhlo ve Sboru českých bratří oceňování nejlepších žáků
a studentů základních a středních škol. Naši školu u této příležitosti reprezentoval Daniel Karan ze 2G. Dan je pilným a spolehlivým studentem se všeobecným rozhledem. V posledním roce několikrát potvrdil svou touhu po seberozvoji, a to účastí v řadě olympiád a projektů. Patří mu velká gratulace
a přání, aby jeho touha po nových vědomostech, dovednostech a zkušenostech vydržela i do dalších let.

    

================================================================

 

GYMNAZISTÉ „ZA KATREM“

„Hlásím problém, dostala se k nám informace, že studenti tříd I.G a II.G se svými třídními učiteli skončili za katrem.“ Po důkladném vyšetřování se ukázalo, že tato informace byla pravdivá, ale zavádějící. Třídy I. G ve středu 14. 06. a II. G v pátek 16. 06. absolvovaly exkurzi do vězeňského zařízení v Jiřicích. Pracovníci vězeňské služby seznámili studenty se strukturou Vězeňské služby České republiky, činnosti ve věznici, s pilotním projektem tzv. Otevřené věznice. Třešničkou na dortu byla návštěva jednotlivých bloků věznice, kde studenti viděli, v jakých podmínkách odsouzení ve věznici vykonávají trest odnětí svobody, a to včetně samotky, či dvora na vycházky.

================================================================

 

KAM DO AFRIKY? CO TŘEBA SENEGAL?

Senegal nejvyspělejší stát západní Afriky. Stát s řadou problémů jako dětská práce, sucho, poušť, ale i řadou unikátů (příroda, koexistence islámu a křesťanství na jednom místě). To vše byla náplň dalšího promítání v rámci projektu Planeta Země 3000, které navštívily naše gymnaziální třídy v pondělí 05.06.2023 v Domě kultury. Studenti odcházeli z promítání plní dojmů a nových informací.

==================================================================

 

I.G NA MALÉ SKÁLE - TERÉNNÍ ČVIČENÍ

Gymnazisté 1. ročníku vyrazili na své terénní cvičení v rámci přírodovědných předmětů na konci května na Malou Skálu. Strávili tu 2 noci pod stanem. V rámci cvičení analyzovali prostředí, pracovali s mapovými prohlížeči, obdivovali výhledy ze skal či učili se pracovat s kompasem. Poslední den navštívili libereckou IQ Landii, kde si vyzkoušeli interaktivní experimenty a exponáty, zjistili, že i věda může být vtipná a zábavná.  Na závěr navštívili Laser Game. Počasí prvákům přálo a akce se povedla.

  

Více fotografií ve Fotogalerii 2022/2023.

==================================================================

 

II.G V TŘEBONI – TERÉNNÍ CVIČENÍ

V polovině května vyrazili gymnazisté 2. ročníku do Třeboně na terénní cvičení v rámci přírodovědných předmětů. Navštívili lázeňské město Třeboň, České Budějovice, ZOO Ohradu či jadernou elektrárnu Temelín. Vyzkoušeli si řadu dovedností jako vázání uzlů, analýzu půdního profilu či určování přírodnin v terénu. V jaderné elektrárně se seznámili s historií výroby elektřiny, největším zážitkem však byla virtuální prohlídka elektrárny, kdy se jednoduchým nasazením speciálních brýlí ocitli v provozech,
do kterých by se reálně nedostali. Sice jim absolutně nepřálo počasí, přesto si odnesli mnoho zážitků, informací a dovedností. Prostě terénní cvičení se vím všudy.

  

Více fotografií ve Fotogalerii 2022/2023.

==================================================================

 

FILM MARATON

Na programu ve čtvrtek 02. 05. 2023 v rámci projektu Hrdé školy byl Filmový večer ve škole. Vůně popcornu, uvaděč, nutnost úplatků, aby uvaděč přimhouřil oko … a filmy mohli začít.

================================================================

 

ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKU

1. ročník obor Gymnázium se bude účastnit adaptačního kurzu v termínu 8. - 11. 9. 2023 v Outdoor Resortu Březová, Rokytnice nad Rokytnou.

Prosíme rodiče o úhradu 3.800,- Kč nejpozději do 20. 7. 2023 na bankovní účet školy 5061105060,  kód banky 5500. Jako variabilní symbol uveďte 8092023 a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / zákyně + studovaný obor GYM.

 

Více informací k adaptačnímu kurzu naleznete ZDE. (Velikost: 452.06 kB)

==================================================================

 

SOUHRNNÉ INFORMACE O PRŮBĚHU STUDIA ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

PRO 1. ROČNÍKY 

Souhrnné informace o průběhu denního studia školního roku 2023/2024 pro žáky 1. ročníků naleznete ZDE. (Velikost: 459.48 kB)

 

==================================================================

 

UČEBNICE A POMŮCKY PRO 1. ROČNÍK

Prosíme rodiče o úhradu celkové částky za učebnice pro 1. ročník obor Gymnázium v částce 5.000,- Kč se zvoleným německým jazykem /  4.400,- Kč s ruským jazykem nejpozději do 14. 7. 2023 na bankovní účet školy 5061105060,  kód banky 5500. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo žáka a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / zákyně + studovaný obor.

 

Seznam učebnic a pomůcek naleznete  ZDE. (Velikost: 437.88 kB)

==================================================================

 

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ

V pátek dne 23. 6. 2023 proběhlo v Kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi slavnostní vyřazení úspěšných absolventů třídy IV.PMP - maturitního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a třídy III.K - učebního oboru Kadeřník.

Všechny přítomné přivítala zástupkyně ředitelky školy Mgr. Kateřina Suchá a dlouholetý učitel naší školy Mgr. František Kvasnička. Programem provázeli žáci třídy 2. G – Kateřina Videcká a Jan Dujsík.

Vyřazení maturantů se zúčastnili rodiče, příbuzní, pedagogický sbor školy i kamarádi. Slavnostní atmosféru umocnilo vystoupení žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, na klavír zahrály Karolína Tilerová a Rozárie Popková, za doprovodu kytary zazpívala Jana Kleinová. Žákyně třídy II.PMP zazpívaly píseň od bratří Nedvědů.  Z rukou zástupkyně ředitelky školy a třídních učitelů pak žáci převzali desky s maturitním vysvědčením a výučními listy. Všem našim letošním absolventům přejeme do dalšího studia, pracovního i osobního života mnoho úspěchů, štěstí i odvahy.

   

Více fotografií ve Fotogalerii 2022/2023.

==================================================================

 

Prosíme rodiče o úhradu školného pro školní rok 2023/2024 pro obor Gymnázium ve výši 25.000,- Kč nejpozději do 15. 6. 2023.

 

Školné lze uhradit buď v hotovosti na sekretariátu školy na adrese Viničná 463, Mladá Boleslav nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet školy 5061105060, kód banky 5500. Rodné číslo žáka uveďte jako variabilní symbol a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / zákyně.

==================================================================

 

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024

obor GYMNÁZIUM, kód 79-41-K/41, denní studium

ke stažení zde (Velikost: 158.79 kB)

================================================================

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

do oboru vzdělávání GYMNÁZIUM, kód 79-41-K/41, denní studium ke stažení zde (Velikost: 69.18 kB)

================================================================

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024

obor GYMNÁZIUM, kód 79-41-K/41, denní studium

ke stažení zde (Velikost: 70.75 kB)

================================================================

 

SLÍBENÁ AKCE ŠVÁB JE TADY!

Už před nedávnem jsme vyhrožovali, že se druháci v rámci výuky Biologie seznámí s „velmi milým a přátelským živočichem“, kterým je ŠVÁB. Stalo se tak ve čtvrtek 30. 03. 2023, kdy studenti pitvali švába a pozorovali vnější a vnitřní morfologii. Pitva se opět obešla bez větších problémů!

Tímto uzavíráme pitvání živočichů, kterým říkáme bezouši (nemají kostru), příště už by to chtělo nějakého obratlovce!

    

Více fotografií ve fotogalerii 2022-2023.

================================================================

 

DVA MUŽI A JEDNA ŽENA DOBYLI PRAHU ANEB JAK SPRÁVNĚ NA PREZENTACI

Správně mluvit, pohybovat se, pracovat s řečí těla a mnoho dalších dovedností musí zvládnout správný řečník či osoba prezentující nějaké téma! Důležité je vybrat správné téma, vžít se do něj, dokázat ho prodat a zaujmout diváky. To si vzali za cíl naši druháci, když v rámci předmětu Informační komunikační technologie začali ovládat taje prezentace. Aby nezůstalo jen u školních dovedností, trojice studentů se rozhodla posunout své schopnosti na vyšší úroveň a zapojili se do soutěže s názvem Prezentiáda.

Tým se symbolickým názvem DVA MUŽI! JEDNA ŽENA, jelikož tým opravdu tvořili DVA MUŽI! – Daniel Karan a Jan Dujsík a JEDNA ŽENA – Kateřina Videcká, měli před sebou nelehký úkol. Zvolili si téma „NA TOM SE SHODNEME“ s podtitulem DEMOKRACIE. Nominační kolo se skládalo ze dvou částí, vytvořit vizuál prezentace a natočit motivační video. S těmito překážkami si tým hravě poradil a postup do krajského kola byl náš!

Krajské kolo se konalo v úterý 28.03.2023 na pražské NEWTON COLAGE, kde naše trojice předstoupila před odbornou porotu, vystoupila ze své komfortní zóny a ukázala, co v nich je. Ač se naši muži a žena neumístili na prvních třech příčkách, od poroty slyšeli především slova chvály a motivace do dalších let.

Odměnou za práci byla atmosféra a nové zkušenosti a taktéž společně strávený čas v Praze, který jsme zakončili procházkou starým židovským městem a únikovou hrou.

Všem třem účastníkům děkujeme za zájem a prezentaci školy a přejeme jim, aby nové  zkušenosti zúročili v soutěži v příštím školním roce.

    

    

Více fotografií ve Fotogalerii 2022-2023.

================================================================

 

TÝDENNÍ PLÁN – 10. 04. -16. 04. 2023

Pondělí 10. 04. 2023

Velikonoční pondělí

Středa 12. 04. 2023

Klasifikační rada                                                                                                                         

Čtvrtek 13. 04. 2023

Jednotná přijímací zkouška                                  

Učební pedagogická praxe tříd III.PMP, IV.PMP

Školní akce – Výstaviště Lysá nad Labem - výstava Elegance

Pátek 14. 04. 2023

Jednotná přijímací zkouška                      

Učební pedagogická praxe tříd III.PMP, IV.PMP

Školní akce – Výstaviště Lysá nad Labem 

Výstava Elegance a soutěž KAD a KOS – Avandgarda 2023

Sobota 15. 04. 2023

Výuka kombinovaného studia, třída II.DK3 

Neděle 16. 04. 2023 

Výuka kombinovaného studia, třída II.DK3

================================================================

 

FLORBALOVÝ TURNAJ

Vzhledem k tomu, že jsme ve velké míře dívčí škola, máme kluků jako šafránu a hýčkáme si je. Přesto kluci napříč obory i ročníky vytvořili sportovní tým a dne 15. 03. 2023 vyrazili reprezentovat naši školu na florbalový turnaj středních škol, který byl pořádán v hale Gymnázia Dr. Pekaře. Bojovali statečně, ve své skupině se umístili na 4. místě. K výsledku jim jistě dopomohl i tým roztleskávaček třídy II.G. Děkujeme.

Další fotografie ve Fotogalerii 2022-23.

================================================================

 

MEZIŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE SE USKUTEČNILO v pondělí 13. března 2023.

Umístění dopadlo následovně:

Anglický jazyk

  1. 1. místo - Viktorie Kotrlecová (MB)
  2. 2. místo - Eliška Marešová (Řepy)
  3. 3. místo - Luiza M. Loranczyk (MB)

Německý jazyk

  1. 1. místo - Rej Hrenovica (Řepy)
  2. 2. místo - Ondřej Pešán (MB)
  3. 3. místo - Simona Jiráková (Řepy)

================================================================

 

MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES DNE 4. 3. 2023, DŮM KULTURY MLADÁ BOLESLAV

Maturitní ples je společenská tradice a událost, která je spojena se zakončením vzdělávání na střední škole zakončeného maturitní zkouškou. Můžete se podívat, jak si žáci naší školy, jejich rodiče a učitelé slavnostní večer užili.

================================================================

 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO

I když ve vzduchu i v myšlenkách žáků byla znát síla blížících se jarních prázdnin, trojice odvážlivců ve složení Adéla Čubanová, Daniel Karan a Ondřej Pešán se ve středu 22. 02. 2023 vydali do tajuplných útrob Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kde je čekaly tři nelehké zkoušky v podobě okresního kola Zeměpisné olympiády. Naši borci nedosáhli medailových pozic, prokázali však mnohé geografické znalosti a dovednosti. Nezbývá než poděkovat žákům za reprezentaci naší školy a přejeme spoustu úspěchů do dalšího ročníku. 

================================================================

 

AKCE ŽÍŽALA!

Toto kódové označení znamenalo, že je čas se seznámit s živočichy s pravidelně článkovaným tělem, které najdeme v půdě i v mořské hlubině. Už jste slyšeli o krev sajících obyvatelích stojatých vod či "milých" ohnivých mořských červech?

V hodinách biologie jsme se seznámili se stavbou jejich těla, diskutovali jsme o výhodách kompostování a vše vyvrcholilo pitvou žížaly.  Vše dobře dopadlo. I když většina studentů pracovala se skalpelem a živočišným materiálem poprvé, uřízlé články prstů či jiné poranění jsme nezaznamenali. 

Studenti si pitvu užili a již se těší na další - tentokrát vyhlašujeme akci ŠVÁB!

================================================================

 

DEN BLÁZNIVÝCH ÚČESŮ

Máme za sebou další speciální den v rámci projektu Hrdá škola.

Další fotografie ve Fotogalerii 2022-23.

================================================================

 

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE

Výsledky za 1. ročník GYM  - 1. místo Charlotte Dudová, 2. místo Klára Švecová

Výsledky za 2. ročník GYM - 1.místo Ondřej Pešán, 2. místo Daniel Karan 

================================================================

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 2023 - PEC POD SNĚŽKOU 5. - 12. 2. 2023

Užíváme, počasí nám přeje!

Další fotografie ve Fotogalerii 2022/2023.

================================================================

 

 

================================================================

VYSVĚDČENÍ NETRADIČNĚ

I když v úterý 31. 01. 2023 odpoledne řídili počasí všichni čerti, co byli k dispozici, odvážlivci z 2.G si museli vyzvednout své vysvědčení ve stověžaté Praze. Než ho získali, museli splnit různé úkoly a vyluštit šifry, aby zjistili, že  jejich výsledky hlídá Otec vlasti, hliněná socha potřebující tzv. šém a americká blonďatá herečka s iniciály MM. A bylo to tak, vysvědčení opravdu strážili  výše zmiňovaní, jenom byli z vosku v Muzeu voskových figurín.

Vysvědčení a práce v prvním pololetí se samozřejmě musela oslavit, a to dobrým obědem a společnou hrou v holešovickém Lasergame. 

Den se celkově velmi povedl a už nyní se těšíme, kam vyrazíme pro vysvědčení na konci školního roku.

Více fotografií ve Fotogalerii 2022-23.

================================================================

 

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA, ŠKOLNÍ KOLO

 

================================================================

MÁME JASNO!

Žáci naší školy se zajímají i o dění ve společnosti. Chladnými je nenechala ani otázka volby prezidenta, a tak studenti 2. ročníku oboru Gymnázium zorganizovali studentské prezidentské volby. První kolo proběhlo 12. - 13. prosince, druhé kolo 16. - 17. ledna 2023. Volby probíhaly v budově teoretické výuky v Železné ulici, kde bedlivá komise ve složení Daniel Karan, Jan Dujsík a Ondřej Pešán dohlížela na regulérnost voleb. Aby mohli odvolit i žáci v budovách praktické výuky, volební komise pod vedením učitele Tomáše Suchého obešla voliče s mobilní urnou. A jak to dopadlo?

Zatímco v prvním kole zvítězila Danuše Nerudová, v duelu Andrej Babiš - Petr Pavel jednoznačně zvítězil Petr Pavel. Překvapila i vysoká volební účast, a to 64 %. Žáci velmi dobře hodnotili organizaci celých voleb a zároveň ocenili možnost nanečisto spolurozhodovat o budoucí hlavě státu. 

================================================================

 

Vzpomínka na adventní zájezd

Na konci minulého kalendářního roku jsme vyrazili na třídenní adventní zájezd. Zahájili jsme v Českém Krumlově, městě zapsaném na seznamu UNESCO.

Zde jsme přespali ve vánočně nazdobeném hotelu GRAND paní zřizovatelky Mgr. Jany Dyršmídové. Ráno jsme se přesunuli do Vídně. Procházeli jsme krásně nasvícené uličky, navštívili Muzeum hudby a minout jsme rozhodně nemohli ani vánoční trhy s tradičními výrobky. Poslední zastávkou byla Bratislava.

Dopolední procházka historickým centrem i poslední nákupy vánočních dárků byla už jen třešničkou na dortu.

Více fotografií ve Fotogalerii 2022/2023.

================================================================

 

GYMNAZISTÉ 2. ROČNÍKU ŽIJÍ I KULTUROU. V rámci předplatného navštívili divadelní představení v Městském divadle Mladá Boleslav. Molierova inscenace Zdravý nemocný o pokrytectví, lži ale i lásce se moc líbila a jak žáci prozradili, donutila i zamyslet se o vlastních hodnotách.

================================================================

 

PRAKTICKÁ HODINA BIOLOGIE

Prvním tématem bylo pozorování ploštěnek pod mikroskopem, jejich vnější stavby těla. Na proces regenerace a dorůstání si musí žáci počkat, budou ho v rámci hodin biologie průběžně sledovat.

Druhým tématem bylo seznámení se s mlži, konkrétně s ústřicí. Osahat si ji, otevřít, pozorovat. Bonusem pro zájemce bylo zakápnout citronem a ochutnat.

================================================================

 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

  1. Dne 9. ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, která prověřila geografické znalosti našich žáků. Vědomosti byly prověřeny písemným testem, nechyběla však ani práce s atlasem. Vítězem se stal Daniel Karan - II.G, na druhém místě byla Adéla Čubanová - II.G, třetí místo obsadil Ondřej Pešán - II.G. Účastníci dostali diplom a drobné věcné ceny. Daniel a Adéla nás budou reprezentovat v okresním kole, které proběhne 22. března 2023 na Gymnáziu Dr. Pekaře v Mladé Boleslavi.

================================================================

 

TROCHU JINÝ TĚLÁK...

Tělocvik probíhá zpravidla ve vnitřních nebo na venkovních sportovištích. Pro zpestření škola domluvila čas na ledové ploše na zimním stadionu a celá škola vyrazila bruslit. A bylo to super.

================================================================

 

VÁNOČNÍ LONDÝN

Žáci naší školy dnes odletěli do vánočního Londýna.

Přejeme jim šťastnou cestu a bezpečný let :)

 

Další fotografie ve Fotogalerii 2022/2023.

================================================================

 

HRDÁ ŠKOLA - 23. 11. 2022 DEN BEZ BAŤOHU

A opět další výzva! Projekt Hrdá škola naplánoval den bez batohu. Podívejte se, jak jsme se s tím poprali.

================================================================

 

GEOGRAFICKÁ VÝPRAVA TŘÍDY II.G

V úterý 15. 11. se v brzkých ranních hodinách v ponurém podzimním počasí sešla partička 11 individuí z II. G na autobusovém nádraží a vydala se na geografickou výpravU. Cíl zněl jasně -  Bozkovské dolomitové jeskyně. Po využití dvou dopravních prostředků a kopcovitém výstupu parta dorazila do cíle. Vstup do jeskyní byl příjemný, jelikož v nich bylo tepleji než venku. Žáci zjistili, jak jeskyně vznikají, jak vznikla ta zdejší, jak je výjimečná svojí polohou, výzdobou a největším podzemním jezerem v Čechách. Samozřejmě si vyzkoušeli pravou jeskynní tmu, pozorovali a určovali druhy netopýrů a mnoho dalších příslušníků fauny a flory v jeskyních. Jako odměnu za práci byl relaxační program v městském aquaparku v Liberci.

Žáci se vrátili domů v pozdních hodinách a podle zpráv si exkurzi užili a byli by rádi, kdybychom co nejdřívE podnikli nějakou další …

================================================================

 

TEAMBUILDING TŘÍDY II.G

Třídní kolektiv se netvoří jenom ve výuce. Nejvíce ho utužují mimoškolní aktivity, proto se třída II.G rozhodla uspořádat teambuilding. V pátek 04. 11. 2022 se studenti sešli v prostorách 6. ZŠ s cílem společně se pobavit a přespat. Během večera stihli únikovou hru, ve školní tělocvičně si zahrát míčové hry, neformálně popovídat pod vlivem helia, pustit si film a samozřejmě bez úhony přespat ve školní třídě.  Akce se povedla, žáci se loučili s tím, že se těší na příští „přespávačku“.

================================================================

 

ADVENTNÍ VÍDEŇ

Ve dnech 14. - 15. 12. 2022 pořádá škola pro žáky prvních ročníků dvoudenní zájezd do Vídně s přespáním v Českém Krumlově. Cena 1.000,- Kč zahrnuje dopravu, ubytování, jednu snídani a večeři.

Ve dnech 18. - 20. 12. 2022 pořádá škola  pro žáky ostatních ročníků  třídenní zájezd do Vídně s přespáním v Českém Krumlově. Cena 1.500,- Kč zahrnuje dopravu, 2x ubytování, dvě snídaně a dvě večeře.

Zájemci zaplatí částku na účet č. 5061105060/5500.

================================================================

 

Gymnazisté vypěstovali trepky, vodní organismy ze skupiny nálevníci, pak je pozorovali pod mikroskopem. Charakteristický je pro ně  tvar boty, od kterého se odvíjí jejich české rodové jméno.

================================================================

 

Dne 31. 10. 2022 se gymnazisté rozhodli pojmout výuku netradičně neboli v tradičním anglosaském stylu v duchu halloweenském.

================================================================

 

SUIT UP DEN

13. říjen 2022 - jindy běžný školní den - se proměnil v den vskutku slavnostní. Žáci i učitelé oblékli své nejlepší společenské oblečení a hurá do školy ve velkém stylu! Nešlo ale jen o oblečení, šarmantní vystupování bylo také samozřejmost.

================================================================

 

HRDÁ ŠKOLA

I ve školním roce 2022/2023 se naše škola zapojí do projektu Hrdá škola, čímž si zpestříme školní rok netradičními aktivitami - ke stažení zde. (Velikost: 625.91 kB)

================================================================

 

Informace o průběhu studia pro žáky maturitních a učebních oborů, denní forma vdělávání  ke stažení zde (Velikost: 63.22 kB)

================================================================

 

FYZIKA HROU

Že jsou naši gymnazisti zvídaví a vynalézaví, to víme. Opět to potvrdili při pokusu s vajíčkem, které měli dopravit vzdušnou cestou z 2.patra školní budovy do atria v přízemí. Vymysleli několik variant, například vajíčko zabalené v chlebu, vajíčko umístěné v košíčku nadlehčovaného balónky, vajíčko umístěné v pytlíku s vodou. Pokusy se zdařily, vajíčka budou mít ještě další využití, pouze jedno vajíčko skončilo rozpláclé na dlažbě atria.

Schválně, hádejte které?

================================================================

 

PONOŽKOVÝ DEN

Opět Hrdá škola a opět netradiční den. Tentokrát ponožkový...Ve středu 11. 5. 2022 dorazili do školy žáci i učitelé v netradičních ponožkách s veselými motivy. V galerii ponožek jsme mohli zahlédnout různé druhy ovoce, zvířátek, kytiček ale i Pata a Mata, mimozemšťany nebo ponožky jako tahák na přírodní vědy. I tento den jsme si náramně užili.

================================================================

 

Fyzika hrou - fyzika prožitkem

================================================================

 

EXPEDICE Malá Skála

Ve dnech 18. - 20. 05. 2022 se gymnazisti vydali na přírodovědnou expedici na Malou Skálu. Měli objednané skvělé počasí a tak zde strávili tři příjemné a užitečné dny.  Navštívili místní přírodní atrakce, měřili průtok řeky, kopali půdní profil, pod mikroskopem pozorovali vzorky vody. V závěru navštívili IQlandii v Liberci. Večer si při táboráku zazpívali a opekli špekáčky. Tak za rok zase!

==================================================================

 

EKO TÝDEN

Projekt Hrdá škola - eko týden pojala každá třída po svém. Kosmetičky v rámci odborného výcviku předvedly líčení s ekologickými materiály a s ekologickou tematikou. Maturitní 2. ročník navštívil zdejší minizoo při DDM Mladá Boleslav a přinesl pochutiny pro zvířátka, nasušené pečivo, mrkev a jablíčka. Gymnazisté sázeli bylinky a rostlinky, kterými později vyzdobí parapety školy, také se zapojili do projektu Živá Boleslav, který připravilo Ekocentrum Mladá Boleslav. Celá škola přispívá k ekologii tříděním odpadů.

================================================================

 

Mladoboleslavský Ámos

Dne 30. 03. 2022 se konalo předávání ocenění mladoboleslavským pedagogům Mladoboleslavský Ámos v atraktivních prostorech leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi..

Hlasováním žáků naší školy byla nominována učitelka Mgr. Barbora Petrovická, která své ocenění převzala z rukou představitelů města.

Srdečně blahopřejeme!

================================================================

 

Den učitelů

Dne 28.03.2022 gymnazisté naší školy potěšili své pedagogy. Nezapomněli na Den učitelů. S bábovkou a štrůdlem vlastní výroby obešli kabinety a poděkovali za všechno, co pro ně děláme. My jim za toto krásné gesto moc děkujeme.

================================================================

 

RETRO DEN - 25. 3. 2022

Zažijte den jako v minulosti a přijďte v retro stylu do školy.

================================================================

 

Letecký zájezd do DUBAJE na EXPO 2020 pro žáky gymnázia

 

Týden po jarních prázdninách jsme se my, gympláci, vydali objevovat metropoli Spojených arabských emirátů, město všech možných nej, Dubaj.

Hlavním cílem pro nás byla světová výstava EXPO 2020, kde za nás velký úspěch sklízely pavilony Izraele, Ukrajiny, Zimbabwe a vodní plocha s houpacími sítěmi u prostoru Brazílie, tam jsme se alespoň trochu osvěžili, protože teploty atakovaly 30 stupňů Celsia.

V dalších dnech si na své přišli i fanoušci podvodního světa při návštěvě největšího akvária na světě. U těch nej jsme ještě chvíli zůstali a nevynechali ani nejvyšší budovu světa Burj Khalifa a největší obchodní centrum Dubai Mall.

Předposlední den už byl alespoň částečně ve znamení odpočinku, užili jsme si odpoledne na pláži u moře. Samozřejmě jsme nevynechali ani světoznámou dubajskou fontánu a videomapping.

Na co bychom neradi zapomněli, to byla také návštěva velmi prestižní dubajské vysoké školy. Tato se konkrétně zaměřovala na letectví a my byli jednou z prvních oficiálních návštěv z Evropy. Prohlédli jsme si celý kampus, vyslechli přednášku, byli pohoštěni, zkrátka další ze zajímavých zážitků.

Výlet hodnotíme na výbornou a už přemýšlíme, kam bychom mohli vyrazit příště. Dle legendárních slov pana učitele Suchého: „Nechte se překvapit!“

 

Více fotografií ve Fotogalerii 2021/2022

================================================================

 

Hodina biologie na gymnáziu

Hodiny přírodních věd nemusí být jen šprtání pojmů, procesů a zákonů.

Proto se naši gymnazisti převtělili do role vědců a za pomoci mikroskopické techniky zjišťovali, jak vypadají a k čemu slouží listy našich rostlin.

==================================================================

 

Hodina geografie na gymnáziu

Že není čas jako čas (pásmový, místní, pravý slunečný, střední slunečný, letní, zimní ...), to už naši gymnazisti v hodinách geografie zjistili. Mezi jedny z nejpřesnějších hodin na měření času patří hodiny sluneční a ty jsme si taky zkusili vyrobit.

==================================================================

 

Zeměpisná olympiáda

V minulých dnech proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili žáci z oborů Hotelnictví a turismus a Gymnázium. Účastníci museli ve třech testech prokázat znalosti o naší republice, umění geografického myšlení a práce s atlasem. Školní vítězkou se stala žákyně 1GYM. Všichni účastníci byli oceněni sladkou odměnou a pamětním listem. Do okresního kola, které proběhne začátkem března, postupují tři nejlepší. Přejme jim do dalších kol hodně úspěchu.

==================================================================

 

Leden - TEPLÁKOVÝ DEN -  Nejpohodlnější den v roce je tady! 

To byla pohodička!!!

Díky projektu Hrdá škola 22.ledna 2022 vedení školy povolilo vyměnit kalhoty, sukýnky a šatičky za pohodlné tepláky žákům ale i zaměstnancům. Byl totiž Teplákový den.

 
Více fotografií ve Fotogalerii 2021/2022.
================================================================
 

Prosinec - MĚSÍC DOBRÝCH SKUTKŮ

V rámci projektu Hrdá škola byl prosinec vyhlášen jako měsíc dobrých skutků. Naši žáci navštívili různé instituce s dárky a přáními, aby udělali radost osamělým nebo nemocným lidem. Kadeřníci I.K předali drobné dárky a přání dobrovolnickému centru v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, potěší tak pacienty, kteří stráví vánoční svátky na nemocničním lůžku nebo v domácí péči. Druháci nakupili školní výbavu pro holčičku z dětského domova. Maturanti 1. ročníku zase potěšili stařenky v Domově seniorů v Jičíně a druháci lidi bez domova, kteří žijí v azylovém domě Naděje v Mladé Boleslavi a ještě matky a děti žijící v azylovém domě v Čejetičkách. Hezké je, že i když se původně jednalo o jednorázovou akci, většina tříd navázala dlouhodobou spolupráci. Další třídy mají své dobré skutky naplánované ještě do příštích dní.

================================================================

 

Ve čtvrtek 09. 12. 2021 u nás probíhal Den otevřených dveří. Prodloužili jsme si mikulášskou atmosféru, a tak zájemce o studium vítali a provázeli Mikuláš, čert a anděl z řad žáků školy. Návštěvníky zajímal chod školy, výukové prostory i vybavení. Prohlédnout si mohli jak učebny pro teoretickou výuku, tak salóny pro praktickou výuku oboru Kadeřník a Kosmetické služby. Žáci představili jednotlivé obory a odpovídali na zvídavé otázky o výuce, o praxi i o pedagogickém sboru.. Rodiče i jejich ratolesti odcházeli spokojeni, ocenili příjemnou atmosféru a výřečnost žáků, jelikož dostali odpovědi na všechny dotazy.

================================================================

 

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE

Naši žáci se ve světe rozhodně neztratí. Prokázali to ve školním kole olympiády v anglickém jazyce, která proběhla dne 25.11.2021. Úroveň písemného i ústního projevu byla velmi vysoká, rozdíly byly minimální. Na prvních pozicích se umístili žáci čtvrtého ročníku - Daniel Kubart, Tereza Pánková a Jakub Holec, kteří si své jazykové dovednosti prověřili a posílili na zahraniční stáži v Turecku. Všichni tři budou naši školu reprezentovat v meziškolním kole olympiády, a to na sesterské škole v Praze - Řepích. Držíme jim palce. Další foto ve Fotogalerii 2021/2022.

================================================================

 

BURZY ŠKOL V ŘÍJNU A LISTOPADU 2021 - NYMBURK, MLADÁ BOLESLAV, SEMILY A MĚLNÍK  

VELETRH ŠKOL v NYMBURKU SE KONAL 14. 10. 2021 v prostorách SOŠ a SOU Nymburk

Tradiční přehlídka středních škol byla určena vycházejícím žákům ZŠ, jejich rodičům a dalším zájemcům. Věříme, že i žáci naší školy přispěli ke zdárnému průběhu veletrhu a poradili žákům ZŠ s výběrem vhodné školy.

 

POVĚZ MI, KAM NA STŘEDNÍ

Parlament mládeže Mladá Boleslav pořádal v Mladé Boleslavi burzu středních škol s názvem "Pověz mi, kam na střední?", která se konala dne 26. 10. 2021 v Pluhárně, v areálu Průmyslové školy v Mladé Boleslavi. Pozvány byly deváté ročníky všech mladoboleslavských základních škol. Žáci ZŠ se seznámili s možnostmi studia na SŠ v regionu Mladá Boleslav.

 

26. ROČNÍK BURZY STŘEDNÍCH ŠKOL V Kulturním Centru Golf Semily p.o.

Tradiční burza SŠ a pracovních příležitostí se konala dne 9. 11. 2021. V místě byly prezentovány jednotlivé střední školy a jejich obory.

 

VELETH ŠKOL VZDĚLÁVÁNÍ 2021, Masarykův kulturní dům Mělník

Pozvány byly ZŠ a SŠ z okresů Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ a okolí. I zde žáci naší školy prezentovali obory vzdělávání, které nabízíme  pro školní rok 2022/2023.

================================================================

 

DEN ŠÍLENÝCH ÚČESŮ

Ve středu dne 10. listopadu 2021 se naše škola zúčastnila v rámci projektu Hrdá škola DNE ŠÍLENÝCH ÚČESŮ. 

Žáci i učitelé popustili svou fantazii a vymysleli co nejoriginálnější účesy, které zaručeně každého pobavily. 

Více fotografií ve Fotogalerii 2021/2022.

================================================================

 

BÍLÁ PASTELKA

Dne 12.10.2021 se uskutečnila celorepubliková charitativní akce Bílá pastelka. Jedná se o sbírku, kterou organizuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.). SONS ČR byla založena v roce 1996 a je spolkem hájícím práva a zájmy nevidomých a zrakově postižených osob v ČR. Do sbírky se zapojili i  žáci a zaměstnanci naší školy, jednak výpomocí při prodeji bílých pastelek a jednak finančním příspěvkem.

================================================================

ODPADIÁDA

Témata o odpadech, odpadovém hospodářství již delší dobu rezonují i v naší společnosti. Společnost Omnis Olomouc, a.s. pořádá na toto téma aktivity pro žáky základních škol v různých městech České republiky. 05.10.2021 proběhla v parku Výstaviště v Mladé Boleslavi akce Odpadiáda. Pro žáky byla připravena stanoviště s různými úkoly. Na organizaci Odpadiády participovali i žáci naší školy.

================================================================

CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ hledá DOBROVOLNÍKY pro doučování dětí cizinců a pro mentoring 

info zde (Velikost: neznámá)

================================================================

ADAPTAČNÍ KURZ 2021 - ČESKÝ KRUMLOV

Od neděle 05.09.2021 do čtvrtka 09.09.2021 jsou žáci prvních ročníků v Českém Krumlově na adaptačním kurzu. Pedagogové objednali krásné počasí a připravili bohatý program, jehož cílem je stmelení kolektivu třídy a třídního učitele, poznání nových kamarádů a získání nových zážitků. 

Více fotografií ve Fotogalerii 2021/2022.

============================================================

Učební plán ke stažení zde (Velikost: neznámá)

Poznámky k učebnímu plánu zde (Velikost: neznámá)

============================================================

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.