Kotva
Aktuality

Aktuality


GYMNÁZIUM

 

Vážení rodiče a studenti,

v případě, že se nemůžete přihlásit k systému BAKALÁŘI, kontaktujte, prosím, Ing. Petra Dvořáčka na email: petr.dvoracek@bossmb.cz

Přístupové údaje pro rodiče:

O údaje může žádat pouze rodič ze svého emailu. V žádosti uveďte jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení žáka, třídu žáka. Přístupové údaje budou odeslány na email rodiče

Přístupové údaje pro žáka:

O údaje žádá žák ze svého emailu. V žádosti uveďte jméno a příjmení žáka, třídu žáka. Přístupové údaje budou odeslány na email žáka.

================================================================

 

Prosinec - měsíc dobrých skutků

V rámci projektu Hrdá škola byl prosinec vyhlášen jako měsíc dobrých skutků. Naši žáci navštívili různé instituce s dárky a přáními, aby udělali radost osamělým nebo nemocným lidem. Kadeřníci I.K předali drobné dárky a přání dobrovolnickému centru v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, potěší tak pacienty, kteří stráví vánoční svátky na nemocničním lůžku nebo v domácí péči. Druháci nakupili školní výbavu pro holčičku z dětského domova. Maturanti 1. ročníku zase potěšili stařenky v Domově seniorů v Jičíně a druháci lidi bez domova, kteří žijí v azylovém domě Naděje v Mladé Boleslavi a ještě matky a děti žijící v azylovém domě v Čejetičkách. Hezké je, že i když se původně jednalo o jednorázovou akci, většina tříd navázala dlouhodobou spolupráci. Další třídy mají své dobré skutky naplánované ještě do příštích dní.

================================================================

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve školním roce 2021/22 se budou konat

      ve čtvrtek od 8.00 do 16.30 hod.

  1. 13. 01.  2022
  2. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
  3. 22.  01. 2022
  4.  

V těchto dnech si můžete prohlédnout obě budovy naší školy.

Ve Viničné ulici 463 jsou učebny odborného výcviku oborů Kadeřník a Kosmetické služby. Všichni zájemci o studium uvidí ukázky různých činností a dle svého zájmu se mohou nechat učesat nebo nalíčit.

V Železné ulici 107 naleznete učebny teoretických předmětů všech oborů. Zájemci o studium si učebny mohou prohlédnout, seznámit se s obsahem studia a dalšími aktivitami školy.

Rádi vám odpovíme na všechny vaše dotazy.

 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je třeba, abyste při vstupu do budovy školy měli ochranu úst (respirátor), použili dezinfekční prostředek na ruce a předložili doklad o očkování (aplikace Tečka), negativní PCR test (ne starší než 72 hod.), Ag test (ne starší než 24 hod.) nebo doklad o prodělané nemoci Covid 19 (ne starší než 180 dnů).

Hygienická opatření ve Dnech otevřených dveří se budou řídit aktuálními nařízeními MZ.

================================================================

 

Ve čtvrtek 09. 12. 2021 u nás probíhal Den otevřených dveří. Prodloužili jsme si mikulášskou atmosféru, a tak zájemce o studium vítali a provázeli Mikuláš, čert a anděl z řad žáků školy. Návštěvníky zajímal chod školy, výukové prostory i vybavení. Prohlédnout si mohli jak učebny pro teoretickou výuku, tak salóny pro praktickou výuku oboru Kadeřník a Kosmetické služby. Žáci představili jednotlivé obory a odpovídali na zvídavé otázky o výuce, o praxi i o pedagogickém sboru.. Rodiče i jejich ratolesti odcházeli spokojeni, ocenili příjemnou atmosféru a výřečnost žáků, jelikož dostali odpovědi na všechny dotazy.

================================================================

 

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE

Naši žáci se ve světe rozhodně neztratí. Prokázali to ve školním kole olympiády v anglickém jazyce, která proběhla dne 25.11.2021. Úroveň písemného i ústního projevu byla velmi vysoká, rozdíly byly minimální. Na prvních pozicích se umístili žáci čtvrtého ročníku - Daniel Kubart, Tereza Pánková a Jakub Holec, kteří si své jazykové dovednosti prověřili a posílili na zahraniční stáži v Turecku. Všichni tři budou naši školu reprezentovat v meziškolním kole olympiády, a to na sesterské škole v Praze - Řepích. Držíme jim palce. Další foto ve Fotogalerii 2021/2022.

================================================================

 

BURZY ŠKOL V ŘÍJNU A LISTOPADU 2021 - NYMBURK, MLADÁ BOLESLAV, SEMILY A MĚLNÍK  

VELETRH ŠKOL v NYMBURKU SE KONAL 14. 10. 2021 v prostorách SOŠ a SOU Nymburk

Tradiční přehlídka středních škol byla určena vycházejícím žákům ZŠ, jejich rodičům a dalším zájemcům. Věříme, že i žáci naší školy přispěli ke zdárnému průběhu veletrhu a poradili žákům ZŠ s výběrem vhodné školy.

 

POVĚZ MI, KAM NA STŘEDNÍ

Parlament mládeže Mladá Boleslav pořádal v Mladé Boleslavi burzu středních škol s názvem "Pověz mi, kam na střední?", která se konala dne 26. 10. 2021 v Pluhárně, v areálu Průmyslové školy v Mladé Boleslavi. Pozvány byly deváté ročníky všech mladoboleslavských základních škol. Žáci ZŠ se seznámili s možnostmi studia na SŠ v regionu Mladá Boleslav.

 

26. ROČNÍK BURZY STŘEDNÍCH ŠKOL V Kulturním Centru Golf Semily p.o.

Tradiční burza SŠ a pracovních příležitostí se konala dne 9. 11. 2021. V místě byly prezentovány jednotlivé střední školy a jejich obory.

 

VELETH ŠKOL VZDĚLÁVÁNÍ 2021, Masarykův kulturní dům Mělník

Pozvány byly ZŠ a SŠ z okresů Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ a okolí. I zde žáci naší školy prezentovali obory vzdělávání, které nabízíme  pro školní rok 2022/2023.

================================================================

 

DEN ŠÍLENÝCH ÚČESŮ

Ve středu dne 10. listopadu 2021 se naše škola zúčastnila v rámci projektu Hrdá škola DNE ŠÍLENÝCH ÚČESŮ. 

Žáci i učitelé popustili svou fantazii a vymysleli co nejoriginálnější účesy, které zaručeně každého pobavily. 

Více fotografií ve Fotogalerii 2021/2022.

================================================================

 

BÍLÁ PASTELKA

Dne 12.10.2021 se uskutečnila celorepubliková charitativní akce Bílá pastelka. Jedná se o sbírku, kterou organizuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.). SONS ČR byla založena v roce 1996 a je spolkem hájícím práva a zájmy nevidomých a zrakově postižených osob v ČR. Do sbírky se zapojili i  žáci a zaměstnanci naší školy, jednak výpomocí při prodeji bílých pastelek a jednak finančním příspěvkem.

================================================================

ODPADIÁDA

Témata o odpadech, odpadovém hospodářství již delší dobu rezonují i v naší společnosti. Společnost Omnis Olomouc, a.s. pořádá na toto téma aktivity pro žáky základních škol v různých městech České republiky. 05.10.2021 proběhla v parku Výstaviště v Mladé Boleslavi akce Odpadiáda. Pro žáky byla připravena stanoviště s různými úkoly. Na organizaci Odpadiády participovali i žáci naší školy.

================================================================

CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ hledá DOBROVOLNÍKY pro doučování dětí cizinců a pro mentoring 

info zde (Velikost: neznámá)

================================================================

NABÍDKA PEDAGOGICKÉ PRAXE

Jsme organizace Veselá věda, která už řadu let nabízí kroužky a tábory po celé ČR se zaměřením na přírodní vědy. Kroužek je určen pro 1. stupeň a probíhá přímo na školách. Rádi bychom Vašim studentům nabídli možnost se zapojit jako lektor těchto kroužků

 

V okolí Vaší školy máme několik kroužků přímo v Mladé Boleslavi ale i v  Mnichově Hradišti, Bělé pod Bezdězem a dalších městech.

Jedná se o pravidelnou činnost v průběhu školního roku, kroužky začínají v říjnu. Lektoři jsou pod odborným vedením, získávají od nás proškolení a veškeré vybavení. Potvrzení o praxi je samozřejmostí. Lektoři musí být plnoletí.

Odměna za lektorování kroužku začíná na 175 Kč za hodinu a může být až 250 Kč za hodinu.

Info plakát zde (Velikost: neznámá)

================================================================

 

ADAPTAČNÍ KURZ 2021 - ČESKÝ KRUMLOV

Od neděle 05.09.2021 do čtvrtka 09.09.2021 jsou žáci prvních ročníků v Českém Krumlově na adaptačním kurzu. Pedagogové objednali krásné počasí a připravili bohatý program, jehož cílem je stmelení kolektivu třídy a třídního učitele, poznání nových kamarádů a získání nových zážitků. 

Více fotografií ve Fotogalerii 2021/2022.

============================================================

Učební plán ke stažení zde (Velikost: neznámá)

Poznámky k učebnímu plánu zde (Velikost: neznámá)

 

Hlavním kritériem přijetí je průměr známek na vysvědčení za první pololetí z 8. a 9. třídy, který nesmí být vyšší než 1,5. Zaměření je všeobecné, od třetího ročníku si mohou žáci vybírat z nabídky předmětů a dle svého zájmu se mohou profilovat pedagogickým nebo ekonomickým směrem. Výběr jazyků je zatím ANJ, NEJ a RUJ. 

 

Školné zůstává stejné jako u ostatních oborů, tedy 15.000,- Kč.

==========================================================================

 

Vyhlašujeme další kolo přijímacího řízení.

Přihlášky můžete podávat do čtyřletých oborů: Gymnázium, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Kosmetické služby, a do tříletého oboru: Kadeřník.

Informace poskytneme na telefonním čísle 326 321 872.

==========================================================================

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  - pro školní rok 2021/2022

obor GYMNÁZIUM, kód 79-41-K/41

 

evidenční čísla přijatých žáků – 90121, 90421, 90521, 90621, 90921, 91321, 91521, 91721, 91821, 91921, 92421, 92721, 93221, 93721, 94121, 94621, 94921, 95021;

 

Zápisový lístek odevzdejte do 25. 6. 2021. Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole.

 

V Mladé Boleslavi, dne 18. 6. 2021

==========================================================================

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.