Kotva

Studium


Gymnázium, kód 79-41-K/41

čtyřletý obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou

 

Celkové pojetí vzdělávání dle RVP:

Vzděláváním na čtyřletých gymnáziích se dosahuje stupně středního vzdělávání s maturitní zkouškou.

Vzdělávání na gymnáziu má dle RVP G vybavit žáka klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím ho připravit pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciálního vzdělávání, profesní specializací i pro občanský život.

Smyslem vzdělávání na gymnáziu není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život nadále rozvíjet.

Průběh vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu upravuje § 66 až § 70 školského zákona a vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Školní vzdělávací plán je zaměřen humanitním směrem. Ve vyšším ročníku si žáci mohou vybírat dle svého zájmu směr pedagogický nebo ekonomický.

Pedagogický směr jsme volili proto, že od roku 2014 vyučujeme obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a ve škole učí zkušení a kvalitní pedagogové.

Ekonomický směr je zaměřen na finanční gramotnost a přípravu k podnikání. Tento směr jsme zvolili na základě dlouholetých zkušeností, které jsme získali vzděláváním žáků v oborech, které patří do oblasti služeb (Hotelnictví a turismus, Kosmetické služby).  

Hlavními cíli vzdělávání jsou vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá rámcový vzdělávací plán gymnázia, vybavit žáky širokým vzdělanostním základem a připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění.

================================================================

 

Základní informace

Web:    www.bossmb.cz                                                 Email: info@bossmb.cz

Číslo účtu: 5061105060/5500 (Raiffeisen banka, a.s.)

Budova - Viničná ulice č. 463, MB                             Budova - Železná ulice č. 107, MB

Tel.:     326 321 872                                                        Tel.:     326 721 020

 

Organizace teoretické výuky denní studium

 

VYUČOVACÍ HODINA

ZAČÁTEK

KONEC

1.

07,55

08,40

Přestávka 10 minut

2.

08,50

09,35

Přestávka 10 minut

3.

09,45

10,30

Přestávka 20 minut

4.

10,50

11,35

Přestávka 5 minut

5.

11,40

12,25

Přestávka 10 minut

6.

12,35

13,20

Přestávka 10 minut

7.

13,30

14,15

Přestávka 5 minut

8.

14,20

15,05

Přestávka 5 minut

9.

15,10

15,55

Přestávka 5 minut

10.

16,00

16,45

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.