Kotva

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25


VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025

obor GYMNÁZIUM, kód 79-41-K/41, denní studium

ke stažení zde (Velikost: 59.23 kB) (Velikost: 103.88 kB) (Velikost: 55.9 kB)

 

==============================================================

 

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025

obor GYMNÁZIUM, kód 79-41-K/41, denní studium

ke stažení zde (Velikost: 103.88 kB) (Velikost: 55.9 kB)

 

================================================================

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímáme přihlášky do 3. kola přijímacího řízení.

Přihlášky podávejte v listinné podobě osobně/poštou nejpozději do 28. 6. 2024 (rozhoduje podací razítko pošty).

 

Kritéria pro 3. kolo PŘ pro školní rok 2024/2025 pro obor Gymnázium naleznete ZDE. (Velikost: 627.29 kB)

 

Zveřejnění výsledků bude dne 4. 7. 2024.

Nahlížení do spisu bude umožněno dne 3. 7. 2024.

 

================================================================

 

Informace k postupu uchazeče o studium na SŠ – odvolání proti nepřijetí ke studiu na střední školu a možnosti v druhém kole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo stručnou informaci o možnosti odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu a leták k druhému kolu přijímacího řízení.

 

  • Odvolání se podává do tří pracovních dnů od rozhodnutí (tj. do 20. května 2024).  • Odvolat se proti rozhodnutí ředitele školy může každý uchazeč.  
  • Odvolání není možné podat přes DiPSy. Odvolání se podává řediteli školy, a to datovou  schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobním podáním.  • Smysl dává odvolání proti nepřijetí na prioritnější školu v případě chyb ve správním řízení,  např. špatný součet bodů za jednotlivá kritéria či záměna pořadí kvůli shodě jmen dvou  uchazečů.  
  • Smysl nedává odvolání pro případ uvolnění míst, jelikož uvolněná místa je možné obsazovat  až na základě druhého kola přijímacího řízení.  
  • Smysl také nedává odvolávat se v případě méně prioritní školy, kdy je uchazeč přijat na  prioritnější školu.

 

Více zde (Velikost: 298.19 kB)

 

================================================================

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025

obor GYMNÁZIUM, kód 79-41-K/41, denní studium

ke stažení zde (Velikost: 55.9 kB) (Velikost: 55.9 kB)

 

================================================================

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímáme žáky do 2. kola přijímacího řízení.

 

================================================================

 

 

PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH OBORECH NALEZNETE V ZÁLOŽCE "STUDIUM".

 

1. KOLO  - Přihlášky budeme přijímat od 1.2.2024 

KRITÉRIA přijímacího řízení  do čtyřletého oboru Gymnázium, kód 79-41-K/41 pro školní rok 2024/2025  ZDE (Velikost: 264.56 kB)

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu  www.prihlaskynastredni.cz ZDE. 

V sekci "Pro rodiče a žáky"  ZDE. znaleznete detailní informace jak podat přihlášku i informace k jednotlivým kolům přijímacího řízení.

 

 

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 

  • -  Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
    Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
  • -  Podáním výpisu vytištěného z online systému.
  • -  Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.
  •  

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

 

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024

 

Přihlášku (Velikost: 26.95 kB) a další formuláře naleznete na webu www.prihlaskynastredni.cz ZDE.

 

 

Od 1. února do 20. února 2024 - podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

Podáváte přihlášky nově popsanými způsoby.

 

 

UPOZORŇUJEME
Pokud uchazeč podá přihlášku v listiné (papírové) podobě, bude 1. školou v pořadí (uvedené na přihlášce) zadán do systému DIPSY nejprve 21.2.2024.
DOPORUČUJEME podávat přihlášky ONLINE. 

 

 

================================================================

 

Školné (1. ročník 2024/2025):   35.000 Kč / školní rok

1. ročníky - platba při podpisu smlouvy 

2. - 4. ročníky -  platba nejpozději do 15. 6. na následující školní rok 

 

Školné lze uhradit buď v hotovosti na sekretariátu školy na adrese Viničná 463, Mladá Boleslav nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet školy 5061105060, kód banky 5500. Rodné číslo žáka uveďte jako variabilní symbol a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / žákyně.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.