Kotva

Studijní obory - čtyřleté denní


 

GYMNÁZIUM

Obor vzdělávání: Gymnázium

Školní vzdělávací program: Gymnázium

Kód: 79-41-K/41

 

Celkové pojetí vzdělávání 

Vzděláváním na čtyřletých gymnáziích se dosahuje stupně středního vzdělávání s maturitní zkouškou.

Vzdělávání na gymnáziu má dle RVP G vybavit žáka klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím ho připravit pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciálního vzdělávání, profesní specializací i pro občanský život.

 

Smyslem vzdělávání na gymnáziu není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a  dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život nadále rozvíjet.

 

V prvním a druhém ročníku mají žáci všeobecně vzdělávací předměty s volbou jazyků, hudební nebo výtvarné výchovy.

 

Ve vyšším ročníku si žáci mohou vybírat dle nabídky volitelných seminářů. Rozpis seminářů ZDE. (Velikost: 189.03 kB)

 

Hlavními cíli vzdělávání jsou:

  • vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni ŠVP gymnázia, který směřuje k tomu, aby žáci byli připraveni pokračovat ve studiu na VŠ
  • nabídnout možnosti svého budoucího profesního uplatnění
  • najít cestu občanské i osobní identity
  • vést žáky k celoživotnímu učení

 

================================================================

     

    Školné (1. ročník 2024/2025): 35.000 Kč / školní rok

 

     1. ročníky - platba při podpisu smlouvy 

     2. - 4. ročníky -  platba nejpozději do 15. 6. na následující školní rok   (dle Smlouvy o výuce)

 

Školné lze uhradit buď v hotovosti na sekretariátu školy na adrese Viničná 463, Mladá Boleslav nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet školy 5061105060, kód banky 5500. Rodné číslo žáka uveďte jako variabilní symbol a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / žákyně.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.