Kotva

Stravování žáků


STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ SZŠ

Pro žáky a zaměstnance naší školy je zajištěno stravování ve školní jídelně SZŠ a VOŠ, ul. Boženy Němcové 482, Mladá Boleslav.

Cena za oběd pro žáka činí 34,- Kč, pro učitele 71,- Kč.
Výdej obědů je od 11.00 - 14.00 hodin.

Zájemci o stravování si mohou stravenky zakoupit u pí Hlaváčové, tel: 326 329 065.